Privacy & Cookie disclaimer


De Familie Bronsstichting houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving die van toepassing is wanneer wij uw gegevens verwerken. Dit betekent dat we de gegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft, of wanneer wij het wettelijk zijn verplicht. Wij zorgen voor passende beveiliging van de gegevens die wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk gezien nodig is (7 jaar).

De Familie Brons Stichting

De activiteiten van de Familie Brons Stichting worden bekostigd uit eigen vermogen. Wilt u hier meer over weten?


Meer over de stichting´╗┐