Over ons

De Familie Brons Stichting

Doelstellingen

De Familie Brons Stichting heeft tot doel om incidenteel financiële hulp te bieden aan individuele of groepen mensen met psychische problematiek die door financieel onvermogen zelf bepaalde activiteiten of goederen niet kunnen bekostigen. Het gaat hierbij om zaken die plaatsvinden of vallen buiten de directe sfeer van de zorg die zij ontvangen, maar die wel van wezenlijk belang kunnen zijn revalidatie of resocialisatie.

Daarnaast financiert het fonds bijzondere projecten en bestedingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Dit betreft onderzoeks-, verzorgings-, leef- en begeleidingsprojecten die niet via de gangbare financieringsregelingen te realiseren zijn.

Historie

De Familie Brons Stichting is voortgekomen uit de Vereniging Tot Christelijke Liefdadigheid, de rechtsvoorganger van psychiatrisch centrum Groot Bronswijk in Wagenborgen. De vereniging voerde het liefdadigheidswerk uit van 1873 tot 1995.

Bij de samensmelting met psychiatrische ziekenhuizen in Zuidlaren en Groningen werd een aanzienlijk bedrag ondergebracht in een onafhankelijke stichting: de Familie Brons Stichting. De stichting is genoemd naar de Wagenborger familie Brons, bestaande uit twee broers en een zus, die de opbrengst van de verkoop van hun boerderij schonken voor liefdadigheid aan de bewoners van de inrichting.

Verzorgingsgebied

De Familie Brons Stichting zet zich in voor cliënten in het Oostelijke deel van de provincie Groningen, voorheen het werkgebied van Lentis. Dit betreft ruwweg het deel van de provincie ten oosten van de lijn Uithuizen-Ter Apel.

De Familie Brons Stichting

De activiteiten van de Familie Brons Stichting worden bekostigd uit eigen vermogen. Wilt u hier meer over weten?


Meer over de stichting