Organisatie


De Familie Brons Stichting wordt geleid door een bestuur. Dit bestuur komt ongeveer acht keer per jaar bijeen. Tijdens deze vergaderingen beslist het bestuur over ingediende aanvragen. De bestuurders krijgen geen loon. Voor gemaakte onkosten, zoals reiskosten, bestaat een vergoedingsregeling.

Het bestuur

Voorzitter

Kunno Steenhuis

Penningmeester & secretaris

Jan Maathuis

Vertegenwoordiger cliëntenraden

Liesje Schuur

Algemene bestuursleden

Harry Hoppentocht
Anne Helmus

Bestuursondersteuning

Vanuit Lentis krijgt de Familie Brons Stichting bestuursondersteuning. Medewerkster Sophia Mulder is notuliste tijdens bestuursvergaderingen en daarnaast dagelijks aanspreekpunt van de stichting.

De Familie Brons Stichting

De activiteiten van de Familie Brons Stichting worden bekostigd uit eigen vermogen. Wilt u hier meer over weten?


Meer over de stichting