Een aanvraag indienen

Voor een bijdrage van de Familie Brons Stichting

Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds van de Familie Brons Stichting kan zowel als een individuele aanvraag als een groepsaanvraag worden ingediend. Het bestuur van de stichting vergadert ongeveer acht keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden alle binnengekomen aanvragen beoordeeld.

De eerstvolgende bestuursvergadering is woensdag 25 oktober 2023

Aanvraag indienen´╗┐

Persoon aan het werk op de laptop

Aanvraagprocedure

Aanvraag indienen

Aanvragen indienen kan door professionele, toegewezen hulpverleners of zorgmedewerkers van de betreffende cliënt. De aanvraag moet alle relevante persoonsgegevens, een omschrijving van het doel van de aanvraag en een motivatie bevatten. Is er sprake van tijdsdruk of vereiste spoed, dan verzoeken wij u dit uitdrukkelijk in de aanvraag te vermelden.

Screening

Intake en voorselectie door de bestuursondersteuner. Hierbij wordt beoordeeld of de aanvraag volledig is en of deze inhoudelijk kans van slagen heeft. Bij twijfel, vragen of opmerkingen neemt de bestuursondersteuner contact op met de indiener.

Behandeling door bestuur

Is de aanvraag volledig en reëel, dan wordt deze op de agenda geplaatst van de eerstkomende bestuursvergadering van de Familie Brons Stichting. Het bestuur - dat acht keer per jaar vergaderd - beoordeeld de aanvraag dan inhoudelijk.

Besluit

Het bestuur besluit - meestal nog tijdens dezelfde vergadering - of de aanvraag wordt gehonoreerd. De bestuursondersteuner stelt de indiener op de hoogte van de toekenning of afwijzing.

Uitkering

Bij toekenning kan de gewenste activiteit of het gevraagde product worden ingekocht. In de meeste gevallen neemt het bestuur contact op met de leverancier met het verzoek om de rekening naar de stichting te sturen. In onderling overleg is soms een andere wijze van betaling mogelijk.

Aanvraag voorwaarde

Kan de betreffende cliënt dit zelf niet bekostigen, dan kan hiervoor een hulpvraag ingediend worden bij de Familie Brons Stichting. Voorwaarde is dat de betreffende client in behandeling is bij Lentis.

Aanvraag indienen

De aanvraag kan niet door de cliënt of patiënt zelf worden ingediend. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die afkomstig zijn van professionele hulpverleners, toegewezen door de zorginstelling die verantwoordelijk is voor de behandeling van de betreffende cliënt.

Aanvraag indienen

Individuele aanvragen

Hulpverleners kunnen aanvragen indienen voor incidentele financiële aan een cliënt of patiënt met psychische problematiek. Het gaat hierbij om bijdragen aan goederen of activiteiten die van wezenlijk belang kunnen zijn revalidatie of resocialisatie. De betreffende spullen of activiteiten moeten vallen buiten de directe sfeer van de zorg die zij ontvangen.

Projectaanvragen

De Familie Brons Stichting financiert bijzondere onderzoeks-, verzorgings-, leef- en begeleidingsprojecten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Dit betreft projecten waarvoor geen beroep kan worden gedaan op reguliere geldstromen binnen de zorg.


Ik wil een aanvraag voor financiële steun indienen.