Aanvraag formulier

Door hulpverleners voor
cliënten.

Wilt u een aanvraag indienen voor uw cliënt of cliënten? Dat is mogelijk! Dit zijn de voorwaarden en mogelijkheden:

  • Cliënt is in behandeling bij Lentis.
  • Individuele steun (het gaat hierbij om bijdragen aan goederen of activiteiten die van wezenlijk belang kunnen zijn revalidatie of resocialisatie. )
  • Steun voor groepen / projecten (het gaat hierbij om bijzondere onderzoeks-, verzorgings-, leef- en begeleidingsprojecten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg)

Vergoeding kosten tandheelkunde:
Aanvragen voor kosten tandheelkundige behandeling komen niet voor vergoeding in aanmerking. Als reden hiervoor wordt opgemerkt dat men zich hiervoor kan verzekeren. In het algemeen geldt dat aanvragen voor eigen risico en eigen bijdrage eveneens niet in behandeling worden genomen

Aanvragen voor hulpverleners 

Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door hulpverleners. Vul hier uw aanvraagformulier in.