Aanvraag formulier

Door hulpverleners voor
cliënten.

Wilt u een aanvraag indienen voor uw cliënt of cliënten? Dat is mogelijk! Dit zijn de voorwaarden en mogelijkheden:

  • Cliënt is in behandeling bij Lentis.
  • Individuele steun (het gaat hierbij om bijdragen aan goederen of activiteiten die van wezenlijk belang kunnen zijn revalidatie of resocialisatie. )
  • Steun voor groepen / projecten (het gaat hierbij om bijzondere onderzoeks-, verzorgings-, leef- en begeleidingsprojecten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg)

Aanvragen voor hulpverleners 

Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door hulpverleners. Vul hier uw aanvraagformulier in.